cookie-policy-page

Terms and Conditions

Algemene voorwaarden
1. De verkoper

Webwinkel Les Enfants Terribles Shop is eigendom van BVBA Les Enfants Terribles met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Mechelsestraat 52, tel.: +32 016.41.30.46.
Ondernemingsnummer: BTW BE 0894.052.463
Het kantoor is gevestigd te 3000 Leuven, Mechelsestraat 52.

* Deze website slaat geen persoonlijke gegevens op *

2. Toepassing

Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigd, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

3. Beschrijvingen en foto’s op www.les-enfants-terribles-shop.be

Les Enfants Terribles BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Les Enfants Terribles BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Les Enfants Terribles BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De afbeeldingen op de website kunnen afwijken van het uiteindelijke product. Les Enfants Terribles BVBA is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt u zich tot de desbetreffende fabrikant, adressen of andere gegevens kunnen bekomen worden via Les Enfants Terribles BVBA, bij dergelijke gevallen zullen wij onze artikelen controleren op dergelijke gelijkwaardige gebreken.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op www.les-enfants-terribles-shop.be zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten.

Les Enfants Terribles BVBA behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. Les Enfants Terribles BVBA is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Transportkosten

Voor de transportkosten van pakjes binnen België hanteren wij de gebruikelijke Taxipost tarieven en voor andere Europese landen hanteren wij de gebruikelijke Taxipost International tarieven. Past de bestelling in een envelop dan wordt deze aan het normale tarief verstuurd per Post.

6. Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigt en verstuurt, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Les Enfants Terribles BVBA op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. Betaling

De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden:
• via een online betaling op deze site met Visa, Mastercard of Bancontact.
• contant bij afhaling op het kantoor van Les Enfants Terribles BVBA te Leuven.

Indien Les Enfants Terribles BVBA na 14 dagen geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

8. Levering

Het pakje wordt verstuurd nadat Les Enfants Terribles BVBA de betaling ontvangen heeft. De levering gebeurt binnen de vijf werkdagen in alle Europese landen. Enveloppen worden verstuurd met de gewone post, alle pakjes met Taxipost binnen België en met Taxipost International naar andere Europese landen. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Overschrijding van de overééngekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overéénkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overéénkomst mocht voortvloeien.

9. Verzakingsrecht – retourneren

De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 7 werkdagen na levering van de producten per aangetekend schrijven op straffe van verval. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper. Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. Het betaalde bedrag wordt teruggestort op rekening van de klant nadat Les Enfants Terribles BVBA de geretourneerde artikels ontvangen heeft of bij annulering bij een nog te verzenden bestelling. Het spreekt voor zich dat de geretourneerde artikelen niet opzettelijk beschadigd werden en in hun oorspronkelijke verpakking zitten. Derhalve zal een geopende verpakking de klant niet meer toelaten af te zien van de aankoop.
Deze garantie vervalt wanneer:
a) niet meer in de oorspronkelijke verpakking zit.
b) uzelf heeft getracht het gebrek te herstellen
c) u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

10. Risico van verzending

Les Enfants Terribles BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via Taxipost. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met Taxipost is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

11. Recupel en Bebat

Op enkele producten rekent Les Enfants Terribles BVBA een recupelbijdrage en/of bebatbijdrage aan, die reeds verrekend zijn in de prijs.

Conditions générales:

Article 1 : PREAMBULE

1.1. La société Les Enfants Terribles BVBA SA (ci-après « Les Enfants Terribles BVBA ») est située à Mechelsestraat 52 – 3000 Leuven – België.

Les Enfants Terribles BVBA est assujettie à la TVA Belge sous le n° BE0894 052 463.

1.2. Les Enfants Terribles BVBA est propriétaire du site www.les-enfants-terribles-shop.be.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

2.1. Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toute vente conclue entre Les Enfants Terribles BVBA et le client – personne physique ou morale – par l’intermédiaire du site internet www.les-enfants-terribles-shop.be.

2.2. Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des produits offerts en vente par la société Les Enfants Terribles BVBA, via le site internet www.les-enfants-terribles-shop.be.

2.3. Les présentes conditions générales de vente sont les seules applicables et remplacent toute autre condition, sauf dérogation préalable, expresse et écrite.

2.4. Les conditions générales de ventes applicables sont celles en vigueur à la date de la passation de la commande.

2.4. Les Enfants Terribles BVBA peut être amenée à modifier unilatéralement les présentes conditions générales de vente.

Toute modification est applicable à partir de sa mise en ligne et ne s’applique pas aux commandes ou ventes conclues antérieurement.

Article 3 : ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

3.1. Le client a accès à tout moment aux présentes conditions générales de vente sur le site www.les-enfants-terribles-shop.be.

Il est important que le client lise les conditions générales de vente avant la passation de toute commande.

3.2. Toute commande passée par un client sur le site www.les-enfants-terribles-shop.be constitue, automatiquement dans son chef, la reconnaissance et l’acceptation des présentes conditions générales de vente dans leur intégralité et sans réserve.

Article 4 : COMMANDE

4.1. Toute commande de produits doit être passée par le client via le site www.les-enfants-terribles-shop.be.

4.2. Les différentes étapes pour passer commande sont renseignées au client sur le site www.les-enfants-terribles-shop.be.

Ces différentes étapes sont les suivantes :
– sélection des produits offerts en vente ;
– récapitulatif de cette sélection dans le « panier » accompagnée du prix des produits, du prix du transport éventuel et du montant total dû pour la commande ;
– saisie obligatoire des coordonnées du client : nom, prénom, adresse de facturation, éventuellement adresse de livraison, adresse e-mail et téléphone ;
– récapitulatif de la commande ;
– paiement.

Au cours du processus de commande et avant le paiement, le client peut à tout moment modifier sa commande ou les données fournies. Il est important pour le client de fournir des données exactes et précises.

4.3. La commande est confirmée par le client et réputée définitive lorsqu’il clique sur l’icône de paiement.

Toute commande génère automatiquement une confirmation de commande de la part de Les Enfants Terribles BVBA, adressée au client à l’adresse e-mail indiquée par celui-ci. Cette confirmation de commande contient les données de la commande y compris les conditions de vente. A chaque vente le client a la possibilité d’ imprimer cette confirmation de vente CGV incluses. Le bon de commande mentionne aussi le droit de retractation.

4.4. Les commandes et données de la commande sont conservées. Le client peut y avoir accès sur le site www.les-enfants-terribles-shop.be dans la rubrique « mon compte ».

Article 5 : FORMATION ET PREUVE DU CONTRAT

5.1. Conformément à l’article 1124 du Code Civil du Grand-Duché de Luxembourg, les mineurs non émancipés sont incapables de contracter. Par conséquent, le client s’engage à avoir 18 ans résolus au moment de la passation de la commande.

5.2. Toute commande passée par un client sur le site www.les-enfants-terribles-shop.be constitue un engagement ferme et définitif, sans préjudice du droit de rétractation du client visé à l’article 11 des présentes conditions générales de vente.

5.3. Le contrat est censé se former au moment où Les Enfants Terribles BVBA a reçu la confirmation du paiement de la commande.

5.4. Les Enfants Terribles BVBA et le client reconnaissent que les enregistrements informatiques réalisés au sein de leurs systèmes informatiques respectifs sont considérés et admis comme la preuve de leur relation contractuelle.

5.5. Les systèmes d’enregistrement des commandes sur les serveurs de Les Enfants Terribles BVBA constituent le moyen de preuve de la nature, du contenu et de la date des commandes.

Article 6 : PRODUIT

6.1. Des descriptifs techniques et des photos illustrent les produits offerts sur le site www.les-enfants-terribles-shop.be. Ces descriptifs et les photos sont purement symboliques, susceptibles d’être changés et n’entrent pas dans le champ contractuel.

Article 7 : PRIX

7.1. Les prix mentionnés sur le site www.les-enfants-terribles-shop.be sont libellés en euro.

7.2. Les prix des produits applicables sont ceux indiqués sur le site www.les-enfants-terribles-shop.be et en vigueur au moment de la passation de la commande. Il en va de même pour les tarifs de livraison. Les prix et tarifs de livraison sont repris dans le récapitulatif de la commande. Ils sont fermes et définitifs.

7.3. Les prix incluent la TVA.

7.4. Le paiement des commandes doit être effectué en euro.

7.5. Les Enfants Terribles BVBA peut modifier à tout moment ses prix mais les produits sont toujours facturés aux prix indiqués sur le www.les-enfants-terribles-shop.be et en vigueur au moment de la passation de la commande.

Article 8 : STOCK

8.1. Les offres de produits sont valables dans la limite des stocks disponibles.

8.2. Lorsqu’un produit n’est plus disponible, la mention « xxx » est indiquée à côté du produit sur le site www.les-enfants-terribles-shop.be.

Article 9 : PAIEMENT

9.1. Les Enfants Terribles BVBA utilise les services de la société Ogone pour les paiements sécurisés par carte de crédit sur internet. Le paiement des produits s’effectue donc par l’intermédiaire d’Ogone. Aucune donnée bancaire à caractère confidentiel ne transite par le site www.les-enfants-terribles-shop.be.

9.2. Les produits demeurent la propriété de Les Enfants Terribles BVBA jusqu’au paiement complet du prix d’achat.

9.3. Les données enregistrées par le système de paiement Ogone constituent la preuve des transactions financières.

Article 10 : LIVRAISON

10.1. Les Enfants Terribles BVBA livre les produits offerts en vente sur le site de www.les-enfants-terribles-shop.be dans les pays de livraison indiqués sur ce site.

10.2. Au moment de la passation de la commande, le client indique le lieu de livraison des produits souhaité. Il s’agit soit de l’adresse de facturation, soit de toute autre adresse renseignée par le client. Le client doit fournir des données précises et exactes.

10.3. Le client prend en charge les frais de transport de livraison tels qu’ils sont précisés dans le récapitulatif de la commande, avant le paiement de la commande.

10.4. La livraison est effectuée par les services de La poste et DPD pour la livraison des produits commandés sur le site www.les-enfants-terribles-shop.be. Les conditions générales de La Poste et de DPD sont applicables dans le cadre de leurs services de transport.

Les Enfants Terribles BVBA ne peut être tenue responsable des retards ou problèmes de livraison imputables à La Poste ou DPD.

10.5. Les Enfants Terribles BVBA ne peut être tenue responsable d’un défaut de livraison lorsque la saisie des coordonnées (nom et prénom du destinataire, adresse de livraison ou de facturation, numéro de téléphone) n’est pas correcte. En cas d’erreur imputable au client, les frais de livraison resteront à sa charge.

10.6. Des taxes, impôts et des droits de douane peuvent être imposés lorsque les produits sont livrés dans certains pays de destination. Ceux-ci sont à charge du client et relèvent de sa responsabilité.

10.7. Les Enfants Terribles BVBA s’engage à livrer la marchandise dans un délai de 15 jours. Les Enfants Terribles BVBA avertira le client d’un éventuel retard de livraison. Si ce retard excède de 30 jours le délai initial, le client pourra renoncer au contrat d’achat sans indemnité dans le chef des deux parties. Le client devra en avertir Les Enfants Terribles BVBA par lettre recommandée ou e-mail sur info@les-enfants-terribles.be dans les 5 jours consécutifs à la période des 30 jours visée.

Article 11 : DROIT DE RETRACTATION

11.1. Conformément à la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique, le client dispose de la possibilité de se rétracter dans un délai de 7 jours, sans indication de motif et sans pénalités. Ce délai prend cours à compter de la réception du produit.

Le client doit notifier son intention de se rétracter par courrier ou e-mail.

11. 2. Le client doit retourner, à ses risques, les produits dans le délai de 15 jours afin d’obtenir le remboursement sans pénalités par virement bancaire sur le compte bancaire renseigné par lui.

11.3. L’adresse de retour des produits est la suivante :
Mechelsestraat 52 – 3000 Leuven – België

11. 4. Les produits doivent être accompagnés de tous les accessoires reçus, de la facture et du bordereau de livraison.

11. 5. Les frais de retour incombent au client.

11.6. Les produits retournés qui sont déballés, descellés, utilisés d’une quelconque manière, abimés, endommagés, incomplets ou salis ne sont en aucun cas repris et ne feront pas l’objet d’un remboursement.

Les produits doivent être retournés dans leur emballage d’origine non ouvert.

Si l’ouverture de l’emballage est constatée, les produits seront présumés avoir été utilisés.

11.7 . Sauf convention contraire, le client ne peut exercer son droit de rétractation pour les produits confectionnés selon les spécifications du client ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent pas être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement.

Article 12 : RETOURS

12.1. Dans l’hypothèse où un ou plusieurs produits livrés ne sont pas conformes à la commande, le client doit en avertir Les Enfants Terribles BVBA dans un délai de 8 jours à compter de la livraison des produits. Ce ou ces produits seront remplacés.

12.2. Les produits doivent être renvoyés dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle Les Enfants Terribles BVBA a fait connaître sa décision de procéder au remplacement des produits.

12.3. Les frais de retour sont à charge de Les Enfants Terribles BVBA qui enverra, à cet effet, au client un bon de retour de La Poste ou de DPD.

12.4. L’adresse de retour est la suivante : Mechelsestraat 52 – 3000 Leuven – België

12.5. Les produits doivent être accompagnés de tous les accessoires reçus, de la facture et du bordereau de livraison.

12.6. Les produits retournés qui sont déballés, descellés, utilisés d’une quelconque manière, abimés, endommagés, incomplets ou salis ne sont en aucun cas repris et ne feront pas l’objet d’un remboursement.

Les produits doivent être retournés dans leur emballage d’origine non ouvert.

Si l’ouverture de l’emballage est constatée, les produits seront présumés avoir été utilisés.

Article 13 : GARANTIE

13.1. Les produits bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue par le
Code civil Belge.

Article 14 : RESPONSABILITE

14.1. Les Enfants Terribles BVBA ne peut être tenue responsable en cas d’inexécution du contrat de vente en raison d’une rupture de stock, d’une indisponibilité du produit, d’un cas de force majeur, d’une perturbation ou grève des moyens de transport ou de communications, d’une inondation ou encore d’un incendie.

14.2. Le client est responsable du choix et de l’usage des produits achetés sur le site www.les-enfants-terribles-shop.be. Il incombe au client de vérifier que les produits conviennent à l’usage qu’il envisage d’en faire.

14.3. Les Enfants Terribles BVBA n’est peut être tenue responsable de dommages indirects ou de pertes de chance qui résulterait de l’utilisation du site www.les-enfants-terribles-shop.be ou du fait de l’achat des produits proposés sur le site www.les-enfants-terribles-shop.be.

14.4. Les Enfants Terribles BVBA ne peut être tenue pour responsable de dommages liés à un service de la société de l’information.

Article 15 : PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

15. 1. La consultation du site www.les-enfants-terribles-shop.be, sans passation de commande, est confidentielle. Elle n’entraîne en aucun cas l’identification des personnes ou le recueillement de données personnelles.

15.2. Le client accepte que les données personnelles récoltées lors de la passation de commande soient stockées, traitées et utilisée dans le cadre de la gestion des commandes et de la diffusion d’informations propres aux activités commerciales de Les Enfants Terribles BVBA, dans le respect de la loi du 2 août 2002 sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

15.3. Les Enfants Terribles BVBA s’engage à ne pas divulguer à des tiers des informations personnelles fournies par le client dans le cadre de ses commandes, pour des raisons autres que la bonne exécution du contrat.

15.4. Le client a un droit d’accès et de rectification de ses données. Il peut, à tout moment, demander, par courrier ou e-mail, la consultation de ses données et, le cas échéant, leur rectification.

15.5. Le client dispose également d’un droit d’opposition, conformément à la loi du 2 août 2002 sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

15.6. Le délai de conservation des données personnelles est de 5 ans, après la fin du contrat.

15.7 Les Enfants Terribles BVBA n’ utilise pas de cookies

Article 16 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

16.1. Le nom et tous les éléments du site www.les-enfants-terribles-shop.be sont et restent la propriété intellectuelle exclusive de Les Enfants Terribles BVBA. Nul n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement des éléments du site visuels ou sonores, sans l’accord préalable et écrit de Les Enfants Terribles BVBA.

La marque et les logos «Les Enfants Terribles» sont des marques protégées.

16.2. Tout lien simple ou par hypertexte vers le site www.les-enfants-terribles-shop.be est interdit, sauf accord écrit et exprès de Les Enfants Terribles BVBA.

16.3. L’impression des pages du site www.les-enfants-terribles-shop.be est autorisée pour le seul usage privé de l’utilisateur, à l’exclusion de tout tiers (filiale, membres, groupe d’intérêt, etc.).

16.4. Tous les droits de propriété intellectuelle sur les produits mis en vente sur le site www.les-enfants-terribles-shop.be appartiennent à Les Enfants Terribles BVBA.

Le client ne peut copier un produit mis à sa disposition, le reproduire, l’adapter, le désassembler, l’imiter, le modifier ou le reconstituer, sans l’accord préalable, exprès et écrit de Les Enfants Terribles BVBA. Le client ne peut contrefaire les produits visés.

Article 17 : CADUCITE D’UNE CLAUSE

17.1. La caducité partielle ou totale d’une clause n’affecte pas la validité et l’applicabilité des autres dispositions des présentes conditions générales de vente.

Article 18 : Législation applicable et tribunaux compétents

18.1. Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit Belge.

18.2. Tout litige éventuel relève de la compétence exclusive des Tribunaux Belges.